تمرینات پیشرفته پشت

۵ تمرین سنگین را به حرکات پشت اضافه کنید.

داشتن پشت بزرگ کار آسانی نیست ونیازمند زمان ,تمرین سنگین و حرکات درست است. با بررسی حرکات پشت می توانید به تمریناتی مانند: بارفیکس ,ددلیفت ,لت و ... برسید. در اینجا ۵ حرکت را می بینید که نیاز شما به بیشترین فشار و تمرین را برای این عضلات پشت بدن تامین می کند.

1-هالتر خم
شما همه مزایای این تمرین را می دانید. این تمرین عضله سازی و توسعه و قدرت واقعی را به عضلات پشت وارد می کند.در ابتدا تکرار های خود را با دست بیشتر از عرض شانه انجام دهید. سپس هالتر را زمین گذاشته و دست را برابر عرض شانه بگیرد و چند تکرار تا خستگی کامل ادامه دهید.
این تمرین را ۳ بار تکرار کنید.

۲-شنا بر عکس( Inverted Row)
شنا بر عکس حرکت عضله ساز بسیار موثری است. شما تنها نیاز به یک هالتر و یک نیمکت برای این حرکت دارید.
با تنظیم هالتر به سمت بالا یا پایین می توانید چالش های مختلف این تمرین را تجربه کنید.

۳- بارفیکس
از مهمترین و قدیمی ترین تمرینات پشت می توان بارفیکس را نام برد.
توانایی استفاده از وزن بدن قدرت واقعی شما را نشان می دهد. می توانید از فرم های مختلف این تمرین مانند دست باز. دست جمع و یا دست بر عکس استفاده کنید.
می توانید ابتدا چند تکرار با دست باز انجام دهید سپس بعد از ۲۰-۳۰ ثانیه استراحت حرکت دست جمع را انجام دهید و این چرخه را چند بار تکرار کنید.

۴-Straight Arm Lat Pull Down ( زیربغل سیم کش دست صاف )
بیشتر افراد این حرکت را در ابتدای برنامه تمرینی خود و برای گرم کردن انجام می دهند.
یک راه حل خوب برای این تمرین استفاده سوپرست با حرکاتی مانند بارفیکس است.

۵-دمبل خم تک دست
از تمرینات قدیمی پشت و زیربغل می باشد.
بطور معمول این تمرین را با استراحت پس از انجام با دست دیگر تکرار می کنید اما اگر بدون استراحت تمام تکرارها را انجام بدهید خواهید دید فشار و پمپاژ خون فوق العاده ای در عضلات پشت خود احساس می کنید.

نویسنده
کلمات کلیدی
تعداد بازدید 3120