کراتین

کراتین یکی از مهمترین مکمل هایی است که به صورت طیف گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، مکمل ها همراه با کراتین منجر به کاهش خستگی و دریافت نتیجه بیشتر تمرین می شود. از دیگر مزایای کراتین عبارتند از: بهبود قدرت و سطح خروجی عضلانی، کاهش احساس خستگی، افزایش ظرفیت عضلانی، عضلات هیدراته برای ظاهر بزرگتر و بهبود بازیابی از آموزش های شدید.


کراتین چیست؟

به عبارت ساده، کراتین ترکیبی است که انرژی را برای ماهیچه ها تامین می کند و توسط بدن انسان ساخته می شود. در برخی غذاها کراتین موجود است مانند گوشت تازه. کراتین در کبد، لوزالمعده و کلیه ها تولید شده و توسط جریان خون به عضلات می رسد، پس از آن عضلات کراتین را به فسفو کراتین ( کراتین فسفات ) تبدیل می کنند. این متابولیت قوی برای بازسازی نهایی منبع انرژی عضلات ATP استفاده می شود، هنگام تمرین ATP به سرعت استفاده می شود، کراتین مسئول  بازگرداندن ATP به سطح اولیه است.


چه کسی باید کراتین استفاده کند؟

تا به امروز کراتین به وضوح تنها مکمل برای افزایش عملکرد بی هوازی و همچنین افزایش توده بدون چربی بدن و افزایش فیبر عضلانی است، بنابراین هر کسی می تواند از کراتین استفاده کند.