خدمات و سرویس ها

خدمات اصلی سایت را میتوان به سه دسته کلی زیر تقسیم کرد:

  • ارائه تمرین های ورزشی و بدنسازی بصورت عمومی و خصوصی بصورت تخصصی
  • طرح  پلن های متقاوت رژیم غذایی بر حسب هدف گزاری برای کاهش یا افزایش وزن و سایز، چربی سوزی ، سلامت و ...
  • پنل مدیریت سلامت برای کاربران در دو سطح
    • ارائه مشخصات آماری شاخص های سلامت بدن و روند پیشرفت کاربران شامل نمودارهای وزن ، سایز، BMI و ... در دوره های زمانی قابل تعریف ( عمومی )
    • بررسی ارزش غذایی خوراک روزانه با امکان انتخاب مواد اولیه از میان گروه های مختلف غذایی بنابه میل کاربر و با توجه به میزان کالری مجاز مصرفی در روز.

مطمئنا اعتماد دوستان نیک تنی مان باعث خواهد شد تا خدمات جدید و با کیفیت دیگری نیز بزودی در اختیارتان قرار بگیرد.