کراتین

کراتین یکی از مهمترین مکمل هایی است که به صورت طیف گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، مکمل ها همراه با کراتین منجر به کاهش خستگی و دریافت نتیجه بیشتر تمرین می شود. از دیگر مزایای کراتین عبارتند از: بهبود قدرت و سطح... ...

پروتئین (Whey(100%

پروتئین ها بلوک های ساختمانی مورد نیاز برای تعمیر و رشد بافت های عضلانی هنگام شرکت در هر نوع فعالیت که موجب شکسته شدن تارهای عضلانی در تمرینات مقاومتی و پیشرونده می شود را تامین می کنند.
نمونه هایی از غذاهای غنی از... ...

آمینو اسید

اسید های آمینه، چه نقشی در عضله سازی، کاهش وزن و تناسب اندام بازی می کنند؟  آمینو اسیدها چه اثری بر بدن شما دارند ؟
اسیدهای آمینه بلوک ساختمان پروتئین و همچنین بافت عضلانی می باشند و آنها نیز بخش عمده در فرایندهای... ...

کربوهیدرات

کربوهیدرات ها اغلب در رژیم های غذایی نادیده گرفته می شوند، در این راهنما مطالبی در مورد مکمل های کربوهیدرات می خوانید، چگونه می توانید به اهداف خود برسید و نحوه استفاده از آنها.
فهرست مطالب:

    ...