آخرین برنامه های تمرینیبرای داشتن عضلات زیرشکم خوش فرم میتوانید از این برنامه تمرینی نسبتا سخت که تمرکز اصلی بر روی عضلات شکم دارد استفاده کنید. این برنامه را میتوانید 3روز در هفته و در روز تخصصی تمرینات شکمی برای خود اجرا کنید.

ادامه

ادامه

ادامه

تمرین مبتدی شکم

۱۶خرداد۱۳۹۳

ادامه

ادامه

ادامه

ادامه

آیا می خواهید عضلات شکم خود را به سرعت بزرگ کنید؟ این تمرین به صورت 2 روز در هفته سرعت شما را در رسیدن به هدفتان افزایش می دهد.

ادامه

هدف از این تمرین افزایش حجم عضلات شکم است.

ادامه

با استفاده از این حرکات ساده و در عین حال اصلاحی به افزایش استقامت و کشش عضلات خود کمک کنید.

ادامه